14 Dec 2017

SUBJECT 59(27/12/17)

ഏഷ്യൻ  ഗെയിംസ് ---കോമൺവെൽത് ഗെയിംസ്
മാർച്ച് 1 മുതൽ  50000 നു മുകളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ 150 സബ്ജെക്റ്റുകളുടെ ബുക്ക് കൽ വില്പനക്ക്
1 സബ്ജെക്ട് വില 60 രൂപ.ആവശ്യമുള്ളവർ ഏത് സബ്ജെക്ട് ആണോ ആവശ്യം ഫോൺ നമ്പർ കമൻറ് ചെയ്യുക.

No comments:

Post a Comment