7 Dec 2017

1HOUR CASH QUIZ 5 STAR

ഗ്രൂപ്പ് നെയിം :
1 HOUR CASH QUIZ 5 STAR


നിബന്ധനകൾ 
🍇🍇🍇🍇🍇🍇.
🚔ചോദ്യം 2000 നും 2017 നും ഇടയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം 
🚔ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട സമയം 1.00 ,2.00,3.00 ,4.00,5.00,..............12.00 സമയങ്ങളിൽ മാത്രം.
🚔ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 10. (മുകളിൽ കൊടുത്ത സമയങ്ങളിൽ 10 ചോദ്യവും ഒന്നിച്ചു ചോദിക്കുക )
🚔ഉത്തരം പറയേണ്ട സമയം ചോദിക്കുന്ന സമയം മുതൽ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ശരി ഉത്തരങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആൾ പറയുക )
🚔ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം 10 ചോദ്യം മാത്രമേ  ചോദിക്കാൻ കഴിയു.ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് അപ്പോൾ 1 പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്നു.
🚔30 പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്നവരാ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ആക്കുകയും 30 രൂപ വിലയുള്ള സമ്മാനവും ,പിന്നീട് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നും നിരീക്ഷണ പദവി മാത്രവും.
🚔15 ദിവസത്തിന് ശേഷവും മിനിമം 5 പോയിന്റ് പോലും നേടാത്തവരാ പുറത്താക്കുന്നു.
🚔257 പേരും അഡ്മിൻ ആകുന്ന ദിവസം വരെ ഗ്രൂപ്പ് മുന്നോട്ടു പോകും 
🚔ചോദ്യങ്ങൾ 2000 മുതൽ 2017 നും ഇടയിൽ ഉള്ളതല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ പോയിന്റ് ലഭിക്കുകയില്ല 
🚔ചോദിക്കുന്ന സമയം ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ മുൻകൂട്ടി ചോദിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തുക.ഈ സമയം വേറെ ആരും ചോദിക്കുവാനും പാടില്ല.
https://chat.whatsapp.com/8Pzt3lNcJBW5LxiLeX5Of2

No comments:

Post a Comment